Osuszanie budynków WarszawaOsuszanie budynków WarszawaOsuszanie budynków Warszawa

Iniekcja Krystaliczna

Technologia iniekcji krystalicznej jest metodą wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu, polegającym na wykorzystaniu tzw. mokrej ścieżki.

Zadaniem metody iniekcji krystalicznej stosowanej do osuszania budowli, które uległy zawilgoceniu wskutek podciągania kapilarnego wód gruntowych jest stworzenie warstwy izolacyjnej przez krystalizację nierozpuszczalnych w wodzie minerałów w porach i kapilarach materiału budowlanego. 

Metoda ta nie przewiduje wstępnego osuszania ani odsalania murów, wręcz przeciwnie – zakłada wykorzystanie cieczy kapilarnych do penetracji i krystalizacji, w wyniku której zostają uszczelnione pory i kapilary materiału budowlanego. 

Etapy wykonywania izolacji metodą Iniekcji Krystalicznej:

  1. Wiercenie otworów o średnicy 20mm i długości 5-10cm mniejszej od grubości muru. Otwory wierci się w jednej linii, w odstępach co 10-15cm,najlepiej z jednej strony muru i pod kątem 15-30 stopni do poziomu. 
  2. Do wywierconych otworów wlewa się wodę dla lepszego zwilżenia muru w strefie iniekcji
  3. Wprowadza się do otworu mieszaninę wody, cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego.
  4. Zaślepienie otworów środkiem iniekcyjnym o zwiększonej gęstości.

Uszczelniające działanie wprowadzonego środka polega na tym, że aktywator krzemianowy penetrując w promieniu około 7-8cm od środka otworu iniekcyjnego, powoduje wytrącenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie związku. Charakterystyczną cechą wytrąconych związków jest to, że wytrącenia te na początku kapilary nie blokują dalszej penetracji w jej głębszych częściach.

Blokadę przeciwwilgociową uzyskuje się w ciągu siedmiu dni. Iniekcja krystaliczna daje praktycznie bezterminowo trwałą izolację. Ta cecha pozytywnie wyróżnia tę metodę na tle innych metod osuszania, w których trwałość wytworzonej przepony przeciwwilgociowej uzależniona jest od rodzaju użytego środka iniekcyjnego.

Technologia iniekcji krystalicznej jest też zdecydowanie najtańszą technologią osuszania budowli i daje tym lepsze wyniki im bardziej mur jest zawilgocony. 

Metodę iniekcji krystalicznej można stosować również do wytwarzania pionowej izolacji przeciwwilgociowej od strony wewnętrznej obiektów bez konieczności odkopywania murów od zewnątrz.

Iniekcję krystaliczną stosuje się do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj materiału użytego do budowy murów oraz  bez względu na ich grubość, stopień zawilgocenia i zasolenia.

Nasi partnerzy w osuszaniu

Partnerzy w osuszaniuPartnerzy w osuszaniuPartnerzy w osuszaniuPartnerzy w osuszaniuPartnerzy w osuszaniuPartnerzy w osuszaniu

Szybki kontakt

© 2009-2018 osuszymy.pl

Stworzone i napędzane przez o.net.pl